Studia - Marketing - Kraków

::Studia na kierunku »Marketing i komunikacja rynkowa«

Od października 2014 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie można studiować na unikatowym kierunku Marketing i komunikacja rynkowa. Studia uruchomione zostały równocześnie na poziomie licencjackim i magisterskim.

Marketing jest nieodzownym składnikiem działań każdego przedsiębiorstwa, które chce zdobyć konsumentów i pozyskać ich lojalność. Według szacunków GUS w firmach na stanowiskach kierowników i specjalistów w obszarze marketingu oraz sprzedaży pracuje ponad 190 tysięcy osób. Liczba miejsc pracy dla specjalistów marketingu, sprzedaży i public relations w ciągu kilku lat ma wzrosnąć o 59 tysięcy. Wynika to z prognozy przygotowanej przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. O dobrych perspektywach w poszukiwaniu pracy przez marketerów świadczyć może chociażby liczba ogłoszeń od pracodawców. W marcu 2015 r. tylko na portalu pracuj.pl w kategorii "Marketing" można było znaleźć ponad 1300 ofert pracy.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie :: Kierunek Marketing i komunikacja rynkowa

Na korzyść przyszłych absolwentów przemawia to, że obecnie wzrostowi popytu na specjalistów ds. marketingu nie towarzyszy rosnąca liczba dobrze wykształconych marketerów o wysokich kwalifikacjach. Opinię tę potwierdza Karolina Ziomek, absolwentka UEK, członek zarządu i dyrektor ds. sprzedaży w firmie Lajkonik House of Bakery: "Bardzo trudno jest znaleźć osobę, która miałaby odpowiednie, kierunkowe wykształcenie w zakresie marketingu i jednocześnie potrafiłaby twórczo wykorzystywać wiedzę wyniesioną ze studiów". Jest to kolejna z przyczyn powstania nowego kierunku studiów, które oprócz wiedzy mają dać także praktyczne umiejętności tworzenia strategii marketingowych, zarządzania produktami, kreowania marki oraz realizacji działań promocyjnych.

Rynek oferuje absolwentom marketingu coraz więcej możliwości znalezienia pracy. Oczywistym miejscem zatrudnienia są działy i komórki przedsiębiorstw odpowiedzialne za promocję oraz sprzedaż produktów. Marketerzy pracują w każdej branży, od agrobiznesu przez przemysł motoryzacyjny po handel detaliczny. W firmach potrzebni są nie tylko specjaliści o uniwersalnym wykształceniu marketingowym, ale także fachowcy o wyspecjalizowanych umiejętnościach np. analitycy rynku, osoby prowadzące kampanie promocyjne w portalach społecznościowych czy rzecznicy prasowi. Wiele miejsc pracy oferują agencje reklamy, agencje public relations, instytuty badań rynku. Na korzyści, jakie daje odpowiednie stosowanie narzędzi marketingowych, coraz baczniej zwracają uwagę jednostki samorządowe i organizacje non profit. Kierunek Marketing i komunikacja rynkowa oferuje także wiedzę i umiejętności potrzebne przy zakładaniu oraz kierowaniu własną firmą.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie :: Studia na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa

Według najnowszej edycji badania wynagrodzeń agencji Sedlak & Sedlak, pensje marketerów należą do bardzo atrakcyjnych. Mediana wynagrodzeń specjalistów marketingu wynosi ponad 4 tys. złotych i rośnie znacząco w miarę zajmowania coraz wyższych stanowisk. Kierownicy marketingu zarabiają ponad 7,5 tys. zł, a dyrektorzy - ponad 12,5 tys. Jak podaje raport, 25% dyrektorów marketingu zarabia powyżej 22 tys. złotych. Jeszcze wyższe są wynagrodzenia dyrektorów ds. PR, z których jedna czwarta pobiera pensję przekraczającą 24 tys. zł.

Wśród przedmiotów kierunku Marketing i komunikacja rynkowa znajdują się takie zajęcia jak marketing, handel i zarządzanie sprzedażą, badania marketingowe, zachowania konsumenta, zarządzanie marketingiem, e-marketing, komunikacja rynkowa, marketing usług czy negocjacje handlowe. Na studiach magisterskich można studiować m. in. komunikację marketingową, współczesne koncepcje marketingu, analizę zachowań konsumenta, marketing międzynarodowy, audyt marketingowy, marketing społeczny. Specyficzne umiejętności i kompetencje studenci mogą rozwijać wybierając jedną z kilku proponowanych specjalności. Specjalności te stworzone zostały w odpowiedzi na zmiany zachodzące w gospodarce - przede wszystkim w związku z nieodzownym i coraz intensywniejszym wykorzystaniem Internetu w biznesie oraz z postępującą globalizacją.

Galeria

marketing studia licencjackie magisterskie marketing internetowy e-commerce studia studia marketing międzynarodowy studia reklama i public relations marketing studia dzienne i zaoczne studia marketing zarządzanie produktem

Marketing i komunikacja rynkowa

Kierunek studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie od 2014 r.

Kontakt

Katedra Marketingu
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Adres: ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Telefon: +48 12 29-35-058
E-mail: kmark@uek.krakow.pl
Facebook: fb.com/studia.marketing